Telefonska sestra Triage

Jetta Productions / Blend Images / Getty Images. 5 Radno kod kuće radnih mjesta za medicinske sestre

Definicija:

Telefonsko ispitivanje je kada liječnik, obično registrirana medicinska sestra, telefonski razgovara s pacijentom i procjenjuje simptome pacijenata ili zdravstvene probleme te pruža savjete.

To je učinjeno korištenjem kliničkih protokola koji pomažu medicinskoj sestri odrediti ozbiljnost zdravstvenih problema pacijenata i rangirati ih prema žurnosti. Telefonske trijaške medicinske sestre obrazuju pacijente i vode ih na odgovarajuću njegu.

Telefonske triage usluge nude zdravstvene ustanove, često za liječničke ordinacije da primaju pozive od pacijenata koji pokušavaju kontaktirati liječnika. Telefonsko ispitivanje ne znači nužno daljinski rad za zdravstvenog djelatnika, iako to može. Telefonska trijaža spada pod široku mrežu televizije .

Više:
Popis radova kod radnih mjesta kod kuće
Medicinski poslovi iz kuće
Medicinski pozivni centar za posao
Može li LPN raditi kod kuće?

Također poznat kao: telefonsko trijažiranje, telefonska medicinska sestra, telehealth, telenursing, teletriage