Uzorak opisa zaposlenika za ljudske resurse

Što radi generalni kadrovski resursi, točno?

Pozicija Opis:

Generalni direktor za ljudske resurse upravlja svakodnevnim poslovima Ureda za ljudske resurse. Ravnateljica HR-a upravlja administracijom politika, postupaka i programa ljudskih resursa. Generalni direktor HR-a obavlja odgovornosti u sljedećim funkcionalnim područjima: razvoj odjela, informacijski sustavi ljudskih resursa (HRIS), odnosi zaposlenika, obuku i razvoj, naknade, naknade, organizacijski razvoj i zapošljavanje.

Generalni direktor za ljudske resurse odgovoran je za sve ili dio tih područja:

Generalist ljudskih resursa potječe i vodi ljudske prakse i ciljeve koji će osigurati kulturu visokih performansi usmjerenih na zaposlenike, koja naglašava osnaživanje, kvalitetu, produktivnost i standarde, postizanje ciljeva i regrutiranje i stalni razvoj nadređene radne snage.

Generalist ljudskih potencijala koordinira provedbu usluga, politika i programa kroz osoblje ljudskih resursa; izvješćuje ravnatelja za ljudske potencijale ili menadžera za ljudske resurse i pomaže i savjetuje voditelje tvrtke o pitanjima ljudskih resursa.

Primarni ciljevi:

Razvoj Odjela za ljudske resurse

Informacijski sustavi ljudskih resursa

Obuka i razvoj

zapošljavanje

Odnosi među zaposlenicima

kompenzacija

Prednosti

Zakon

Razvoj organizacije

Generalist ljudskih resursa preuzima druge odgovornosti koje imenuje ravnateljica za ljudske resurse.

Da bi uspješno obavljao posao Generaliste ljudskih resursa, pojedinac mora biti u stanju ispuniti svaku bitnu odgovornost na zadovoljavajući način. Ti su zahtjevi reprezentativni, ali ne sveobuhvatni, znanja, vještine i sposobnosti potrebnih za generalni direktor ljudskih resursa.

Razumni smještaj može biti omogućen da osobe s invaliditetom obavljaju bitne funkcije.

Zahtjevi Generalista za ljudske resurse

Obrazovanje i iskustvo

Fizički zahtjevi rada generala HR Generalista

Ti su fizički zahtjevi reprezentativni za fizičke zahtjeve potrebne za zaposlenika da uspješno obavljaju bitne funkcije posloprimca Generalnog ljudskog resursa.

Razumni smještaj može se omogućiti osobama s invaliditetom da obavljaju opisane bitne funkcije radnog mjesta Generalista za ljudske resurse.

U obavljanju poslova odgovornog za Generalist ljudskih resursa, zaposlenik je dužan razgovarati i čuti. Zaposlenik je često dužan sjesti i koristiti svoje ruke i prste, rukovati ili osjetiti i manipulirati ključevima na tipkovnici.

Zaposlenik je povremeno dužan stajati, hodati, doprijeti rukama i rukama, penjati se ili ravnotežu, sagnuti, klečati, ustuknuti ili puzati. Vizija sposobnosti potrebne za ovaj posao uključuju bliske vizije.

Radno okruženje za posao HR Generalista

Prilikom obavljanja odgovornosti radnog mjesta Generalista za ljudske resurse, ove karakteristike radnog okruženja reprezentiraju okoliš koji će Generalist ljudskih resursa susresti. Razumni smještaj može biti omogućen da osobe s invaliditetom mogu obavljati bitne funkcije radnog mjesta Generalnog ureda za ljudske resurse.

U obavljanju poslova tog posla zaposlenik je povremeno izložen pokretnim mehaničkim dijelovima i vozilima. Razina buke u radnom okruženju je obično tiha do umjerena.

Zaključak

Ovaj opis poslova namijenjen je prenošenju informacija bitnih za razumijevanje opsega položaja Generalista ljudskih potencijala i nije namjera da bude iscrpan popis vještina, napora, dužnosti, odgovornosti ili radnih uvjeta vezanih uz položaj.

Odricanje od odgovornosti: Napominjemo da navedeni podaci, iako autoritativni, nisu zajamčeni za točnost i zakonitost. Stranicu čitaju publika širom svijeta, a zakoni i propisi o zapošljavanju razlikuju se od države do države i zemlje do zemlje. Tražite pravnu pomoć ili pomoć od državnih, saveznih ili međunarodnih državnih resursa kako biste bili sigurni da su vaša pravna tumačenja i odluke ispravne za vašu lokaciju. Te informacije služe kao smjernice, ideje i pomoć.

Želite li više informacija o opisima poslova ?